ÅRSAKEN TIL UNDERTRYKKELSE
FRA SCIENTOLOGI-HÅNDBOKEN